Jak jsme začínali…

Výlet do naši historie

 

Zahrádkářská organizace J. Ř. Mendla vznikla v r. 1949 na svahu Žlutého kopce na ladem ležící půdě pod názvem  ”Spolek zahrádkářů v Brně – Za Klášterem” (doklad: Sta­novy spolku schválené KNV Brno v roce 1949).

Spolek si pronajal  obecní pozemky a pozemky ve vlastnictví národního podniku Vitka Svitávka. Tak vzniklo prvních 129 zahrádek, které byly pozdějšími zábory zahrádek vlastníkem pozemků sníženy na 101 zahrádek, a ty tvoří současnou 1. osadu zahrádkář­ské organizace.

V roce 1952 převzaly pozemky národního podniku Vitka Svitávka do svého vlastnic­tví Středomoravské pivovary n.p., dnešní Starobrno a.s.

V roce 1952 vznikla na dalších obecních pozemcích na místě sadu 2. osada, která se sestává ze 40-ti zahrádek.

V roce 1966 schválil MěNV a MěV ČZS změnu názvu na  ” Zahrádkářská organizace J. Ř. Mendla

V roce 1981 byla k zahrádkářské organizaci J. Ř. Mendla připojena 3. osada do té doby samostatných 15-ti zahrádek.

Další osada byla vybudována na ulici Polní. Ta však byla zrušena již v roce 1984, když se nemocnice Na žlutém kopci  rozhodla postavit nový pavilon.

V roce 1984 zabral pivovar Starobrno 17 zahrádek a 11 zčásti a v roce 1996 dalších 6 zahrádek pro stavbu svého skladu a lahvárny.

V roce 2017 začal působit výbor v novém složení. Kolektiv energických a vytrvalých lidí se usiluje o spojení moderní doby se zahradničením v zahrádkové kolonii. Hlavně se snaží bojovat o zachování této unikátní městské zeleně v centru města, která tvoří významnou složku lokálního ekosystému. Naše kolonie zadržuje významnou část vláhy, tím ochlazuje své okolí a množstvím zeleně i pročišťuje ovzduší a tým vším zkvalitňuje život v této urbanizované části města.

Více jak 70-ti letá činnost zahrádkářské organizace J. Ř. Mendla vychovala řadu zahrádkářů, kteří od dětských let až do stáří věnovali svůj volný čas smysluplné činnosti, která je kultivovala fyzicky i duševně a oni pak kus brněnské lokality. Přesto je budoucnost zahrádkářské organizace J. Ř. Mendla  nejistá, neboť na Žlutém kopci, kde jsou zahrádky této organizace, je plánována výstavba rodinných domků a vil. Výstavba v prudkém a ne zcela pevném svahu bude vyžadovat tak rozsáhlé stavební úpravy, že je možné, že zanikne nejen zahrádkářská organizace se svými zahrádkami, ale i kultivovaná zeleň v této lokalitě.

 

Pár fotek ze současnosti 🙂