Členská schůze podzim 2019

Milí přátelé,

srdečně vás zveme na členskou schůzi ZO J. Ř. MENDLA Brno

KDY?
Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v 17.00 hod

KDE?
Ve velkém společenském sále Městské části Brno – střed, Dominikánská 2, Brno

Program:
1/ podnájemní smlouvy
2/ vyúčtování nájmů od roku 2020
3/ rozpočet na rok 2020
4/ rekonstrukce vodovodu
5 /různé

Účast na členské schůzi patří k základním povinnostem všech členů. Přijaté usnesení je
závazné pro všechny členy (i pro nepřítomné).
V prezenčních arších členské schůze uveďte případné změny vaší adresy, čísla
telefonu, změny emailu.

Sdílet příspěvek

Přidat komentář